Η ευεργετική μοναξιά

Δρ.Ευτυχία Παπαγιάννη Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ον κοινωνικό. Αναζητά και απολαμβάνει την παρέα των άλλων και ορισμένες φορές ίσως να επινοεί πράγματα προκειμένου να αποφύγει να μείνει μόνος του. Η συνεχής τάση του όμως για κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να αποβεί καταπιεστική. Έτσι, λοιπόν, ο χρόνος με τον εαυτό του τον βοηθάει να «ανακουφιστεί» από […] Περισσότερα

Στρατηγικές Διαχείρισης της μοναξιάς

Δρ.Ευτυχία Παπαγιάννη Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη μοναξιά μας μπορεί να σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας που φέρουμε, το αναπτυξιακό μας επίπεδο καθώς και αν διαβιoύμε σε ατομικιστική ή ολοκρατούμενη κοινωνία. Ελάχιστες είναι οι έρευνες στο πεδίο των στρατηγικών διαχείρισης της μοναξιάς και ακόμα λιγότερες οι σχετικές θεωρίες. Εν τούτοις, ισχυρό εμπόδιο για τη μη αποτελεσματική […] Περισσότερα

Αιτιολογικοί παράγοντες της Μοναξιάς

Δρ.Ευτυχία Παπαγιάννη Η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου σχετίζεται με την ποσότητα και την ποιότητα των κοινωνικών του επαφών και συναντάται ως προδιαθετικός παράγοντας μοναξιάς, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. H Ποσότητα και ποιότητα των κοινωνικών επαφών Ο περιορισμένος κοινωνικός κύκλος ενός ατόμου, καθώς και η χαμηλή συχνότητα επαφών με τα μέλη που το αποτελούν, είναι παράγοντες που […] Περισσότερα

Μοναξιά: Μια φιλοσοφική προσέγγιση

Δρ.Ευτυχία Παπαγιάννη Εντελώς ο εαυτός του μπορεί να είναι κανείς μόνο εφόσον μένει μόνος του. Μόνον τότε είναι ελεύθερος. Η πιο παλιά μαρτυρία σχετικά με τη μοναξιά αποδίδεται στον Zimmerman και στο έργο του ÜberdieEinsamkeit (“Περί Μοναξιάς”). Από τη δεκαετία του 1950 και μετά αρχίζει να προσδιορίζεται το πλαίσιο της μοναξιάς, ενώ τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα έρχονται αρκετά αργότερα. […] Περισσότερα

Χαρακτηριστικά των μοναχικών ατόμων

Δρ.Ευτυχία Παπαγιάννη Ο τρόπος που αξιολογούμε τις σχέσεις μας καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά που αυτές φέρουν, τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας καθώς και το κοινωνικό δίκτυο το οποίο διαθέτουμε. Επιπλέον, τα ιδιοσυγκρασιακά μας χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της εκάστοτε συνθήκης, επηρεάζουν άμεσα το κοινωνικό μας δίκτυο. Κάνοντας διαχωρισμό των προσωπικών χαρακτηριστικών σε ενδοατομικά και διαπροσωπικά στοιχεία προσωπικότητας, […] Περισσότερα