Διεύθυνση:
Δημ. Σούτσου 41, Αμπελόκηποι
Αθήνα, T.K. 115 21
Τηλέφωνο:
(+30) 694 755 1261