Υπηρεσίες

Δια ζώσης θεραπείες ενηλίκων

Η διάρκεια συνεδρείας:

45'
Οι ατομικές συνεδρίες αφορούν ενήλικες.
Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένα μέρα και ώρα, ύστερα από συννενόηση των δύο πλευρών, και έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Σκοπός της θεραπέιας είναι ο θεραπευόμενος να αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του και ένα λειτουργικό τρόπο ζωής που να τον ικανοποιεί.

Διαδικτυακές θεραπείες ενηλίκων

Η διάρκεια συνεδρείας:

45'
Οι ατομικές συνεδρίες αφορούν ενήλικες.
Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένα μέρα και ώρα, ύστερα από συννενόηση των δύο πλευρών, και έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Σκοπός της θεραπέιας είναι ο θεραπευόμενος να αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του και ένα λειτουργικό τρόπο ζωής που να τον ικανοποιεί. Οι διαδικτυακές συνεδρίες είτε ξεκινούν εξαρχής έτσι, εξαιτίας της γεωγραφικής απόστασης, είτε χρησιμοποιούνται εναλλακτικά όταν η δια ζώσης συνεδρίες δεν είναι εφικτές (λ.χ. όταν ταξιδεύει κανείς, είναι άρρωστος κ.ά.).

Νευρώσεις

Η διάρκεια συνεδρείας:

45’
Οι ατομικές συνεδρίες αφορούν ενήλικες.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριών συνομιλούμε για ο,τιδήποτε φέρνει ο θεραπευόμενος στην προσωπική του ιστορία. Οι νευρώσεις είναι διαταραχές ήπιας μορφής, όπου το άτομο διατηρεί την επαφή του με την πραγματικότητα. Το βασικότερο κοινό χαρακτηριστικό των νευρώσεων είναι το άγχος που βιώνει το άτομο. Οι κυριότερες νευρώσεις είναι: η διαταραχή πανικού, οι φοβίες, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η ψυχαναγκαστική – καταναγκαστική διαταραχή, η υποχονδρία, η υστερία, η διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι διαταραχές λήψης τροφής (ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία) κ. ά.

Διαπροσωπικές σχέσεις

Η διάρκεια συνεδρείας:

45'
Οι ατομικές συνεδρίες αφορούν ενήλικες.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις αφορούν σε κοινωνικές συνδέσεις και περιλαμβάνουν οικογενειακές ή συγγενικές σχέσεις, φιλία, στενή διαπροσωπική σχέση, γάμο, εργασιακές σχέσεις, γειτονικές σχέσεις, κ.ά. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας υπεισέρχονται γεγονότα που μπορεί να διαταράξουν την ευρρυθμία των παραπάνω σχέσεων, όπως διαζύγιο, θάνατος, κληρονομικά ζητήματα κ.ά. με αποτέλεσμα να απορρυθμίζουν τόσο τις δυναμικές των σχέσεων συνολικά όσο και το ίδιο το άτομο ατομικά. Επιπρόσθετα, το άτομο μπορεί να έχει παρατηρήσει συγκεκριμένα μοτίβα.